Almere Vandaag - Terugkeer-constructie Mulder in strijd met Gemeentewet
Gepubliceerd 21 maart 2013 10:58 | Laatste update 21 maart 2013 10:59

ALMERE / MICHEL VAN DEN BERGH - Burgemeester Annemarie Jorritsma heeft de gemeenteraad gevraagd om Henk Mulder, die vandaag wordt geïnstalleerd als wethouder, te kunnen laten terugkeren in zijn oude functie als hij na de verkiezingen volgend jaar niet als wethouder kan terugkomen. Mulder is nu nog directeur van de Dienst Stedelijk Ontwikkeling bij de gemeente Almere.

Voordat Mulder zich kandidaat stelde voor het wethouderschap heeft hij afspraken gemaakt met de gemeentesecretaris over een terugkeer als ambtenaar. Dit leek mogelijk door beroep te doen het recht van een ambtenaar op ’politiek verlof’. In de Ambtenarenwet is namelijk vastgelegd dat ambtenaren tijdelijk van hun taak kunnen worden ontheven zodat zij zich kunnen richten op politieke activiteiten. In feite treden zij dan niet uit dienst.
Deze regeling staat echter op gespannen voet met de Gemeentewet, waarin staat dat een wethouder geen ambtenaar mag zijn van de gemeente waar hij ook wethouder is. Hiermee zou namelijk een scheve situatie ontstaan waarbij de wethouder ondergeschikt zou zijn aan het gemeentebestuur, waar hij zelf deel van uitmaakt. Volgens de Gemeentewet moet de wethouder dus ontslag nemen.
Juridisch is wel mogelijk dat er met de werkgever, de gemeente, wordt afgesproken dat Mulder na het ontslag als wethouder opnieuw in dienst treedt bij de gemeente. Jorritsma wil hieraan meewerken. Ze benadrukt daarbij dat het niet gaat om het geven van een garantie, maar wel om een inspanningsverplichting. Bij een terugkeer als directeur houdt Mulder tenminste het salarisniveau van een wethouder. ’Hiermee wordt tevens gestand gedaan aan de afspraken die in een eerder stadium zijn gemaakt en waar de heer Mulder zijn kandidaatschap op heeft gebaseerd’, aldus Jorritsma namens het college van b&w.

Meer nieuws
Meest gelezen