Almere Vandaag - Miljoenen voor dreven, fiets en OV
Gepubliceerd 21 maart 2013 11:07 | Laatste update 21 maart 2013 11:09

ALMERE / MICHEL VAN DEN BERGH - Wethouder Ed Anker wil 23 miljoen euro uittrekken voor de verbetering van de Almeerse infrastructuur. Zeventig procent van de investeringen wordt betaald met rijks- of provinciale subsidies en drukken dus niet op de gemeentebegroting.

De meest in het oog springende investering is de verdubbeling van de Stedendreef. Die is nodig omdat het rijk in 2015 een afrit van de A6 ter hoogte van de Havendreef realiseert. Hierdoor zal het drukker worden op de Stedendreef. Volgend jaar vindt groot onderhoud plaats aan de Stedendreef. Tegelijkertijd wordt dan ook de verdubbeling van de dreef gerealiseerd.
Voor de extra rijstroken wordt de ruimte op de middenberm benut.
Tevens worden ook de Waterlandseweg en de Hogering-West verbreed. Met de Waterlandseweg (twee keer twee rijstroken) wordt gestart in 2015. De werkzaamheden duren tot 2018. De verbreding van de Hogering-West (twee keer drie rijstroken) start in 2017 en duurt tot 2020. Beide projecten worden door de provincie uitgevoerd en vallen buiten het gemeentelijke infrastructuurprogramma.
Verder wordt het busstation Almere Buiten vernieuwd en vergroot. Dit valt samen met de herinrichting van het busplein.
Ook komt er een busbaan van Almere Poort naar de Hollandsebrug. De werkzaamheden hiervoor zijn inmiddels gestart. Er komt een vrijliggende busbaan langs de te verbreden A6.
Om het verkeer beter te laten doorstromen worden er in 2014 verkeerslichten geplaatst op de kruisingen Spectrumdreef-A6, Grote Vaartweg-Draaibrugweg en Grote Vaartweg-Bolderweg.
Er wordt niet alleen geïnvesteerd in wegen en openbaar vervoer, ook voor fietsers wordt geld uitgetrokken. Een aantal fietsroutes wordt aangepakt.
Zo krijgt de hoofdfietsroute door Almere Haven rood asfalt om de weg naar het centrum van Haven beter aan te geven.

Meer nieuws
Meest gelezen